Djupt koncentrerad på kursen i silverlera på PMCakademin i Stockholm